Milieu


Het begrip "milieu" staat hoog in het vaandel bij gemeentes en overheid. Onder milieu wordt volgens Van Dale verstaan: Het geheel van de natuurlijke, maatschappelijke en culturele omgeving dat op een levend wezen zijn invloed doet gelden. En daar voeg ik aan toe; met alle bijbehorende risico's en eisen van dien.

Het inventariseren van milieurisico's en het voldoen aan milieueisen is namelijk een belangrijk onderdeel van mijn werk. Op locatie komen de voor de hand liggende gevaren vaak al naar boven, maar een kijkje in het gemeentearchief maakt ook de verborgen gevaren inzichtelijk. Daarnaast werk ik veel samen met externe, gespecialiseerde partijen op het gebied van milieurisico's.

Naar aanleiding van verplichtingen voorvloeiend uit gebruiks- en milieuvergunningen stellen we gezamenlijk een plan op om aan de gemeentelijke eisen te voldoen. De risico's voor de onderneming en de omgeving moeten tot het minimum beperkt worden; het milieu blijft tenslotte ook in de toekomst een belangrijk criterium bij verantwoord ondernemerschap.