Kwaliteit


De markt en de klanten vragen om kwaliteit. Maar wat is eigenlijk kwaliteit? Kwaliteit is een eigenschap die te maken heeft met waardering. Het is geen concreet begrip, maar is wel op elk bedrijf van toepassing. Kwaliteit voelt pas als kwaliteit, wanneer zowel het eindproduct als de manier waarop tot het eindproduct gekomen is, voldoet aan de geschetste verwachtingen. Om deze verwachtingen inzichtelijk te maken, doorgrond ik de bedrijfssituatie. Het sleutelwoord om het bedrijf te ‘horen’, is terug te vinden in het Latijnse werkwoord ‘audire’, ofwel luisteren.

Zodra het eindproduct helder en concreet geformuleerd is, begint pas het echte werk. Een middel om het proces gestroomlijnd te laten lopen, is de kwaliteitscirkel van Deming. De cirkel beschrijft achtereenvolgens vier activiteiten die continue kwaliteitsverbetering tot doel hebben. Deze vier activiteiten zijn: Plan, Do, Check, Act.
 
Aan de hand van de gestelde kwaliteitsnormen voor uw onderneming passen we deze cirkel toe op uw bedrijf en op uw kwaliteitsdoelstelling. Waarbij voorop staat dat het principe tot op het laagste niveau inzichtelijk wordt gemaakt. Vanuit de markt verwacht men namelijk steeds meer dat bedrijven, naast een goed eindproduct, hun verantwoordelijkheid nemen voor alle daaraan voorafgaande bedrijfsprocessen.
 
Kwaliteit wordt steeds vaker commercieel. Ik houd het liever persoonlijk. Hoe? Bijvoorbeeld door het uitvoeren van audits. En het is natuurlijk geen toeval dat dit begrip van hetzelfde Latijnse audire afkomstig is.